Инструкция за вземане на размери за вертикални фото щори

пред-прозорец-таван

Таванен монтаж пред прозореца:

Ширина:
В случай че ширината на щората НЕ Е от стена до стена и няма ограничение от мебели в страни, за ширина ще приемем тази, която сте ни задали. Имайте предвид, че минималната ширина на щората трябва да бъде ширината на Вашия прозорец + 20 см.
Ако желаете щората да бъде от стена до стена, трябва от разстоянието между стените, да извадите 2 см (трябва да намалите разстоянието от стена до стена с 2 см).

Височина:

Височина – при монтаж на таван, премерете разстоянието от тавана до желаната от Вас височина.
Ако желаете щорите да са до перваза на прозореца, премерете разстоянието от тавана до перваза и извадете 2 см. Това се прави с превантивна цел, понеже тавана може да е крив.
Ако желаете височината на щората да е до пода, моля извадете от разстоянието таван – под 3 см. Това се прави за Ваше удобство и щорите да не ви пречат при почистването на дома.

пред-прозорец-стена

Стенен монтаж:

Ширина:

В случай че ширината на щората НЕ Е от стена до стена и няма ограничение от мебели встрани, за ширина ще приемем тази, която сте ни задали. Имайте предвид, че минималната ширина на щората трябва да бъде ширината на Вашия прозорец + 20 см.
Ако желаете щората да бъде от стена до стена, трябва от разстоянието между стените, да извадите 2 см (трябва да намалите разстоянието от стена до стена с 2 см).

Височина:

При измерването на височината за монтаж на стена, имайте предвид, че релсата на щората трябва да се намира поне 7 см над ръба на дограмата. За целта измерете разстоянието от стената където предвиждате да монтирате релсата, до мястото където желаете да стига Вашата щора.
Ако желаете щорите да са до перваза на прозореца, премерете разстоянието от мястото предвидено за монтаж на стената до перваза и извадете 2 см. Това се прави с превантивна цел, понеже тавана може да е крив.
Ако желаете височината на щората да е до пода, моля извадете от разстоянието стена – под 3 см. Това се прави за Ваше удобство и щорите да не ви пречат при почистването на дома.

в-ниша

Монтаж в ниша:

При този монтаж, моля премерете височината и ширината на нишата както е показано на картинката. След това извадете 2 см от височината и 2 см от ширината за да получите реалните размери на щората. 

в-прозорец

Монтаж таван – стена за модел врата и прозорец:

Ширина:

Премерете общата ширина на вратата и прозореца както е показано на картинката. Премерете ширината на щората за прозореца. От общата ширина, извадете ширината на прозореца за да получите ширината на щората за вратата.
За този модел (врата и/с прозорец) се правят две отделни щори, които се монтират на две отделни релси. Монтират се плътно една до друга и релсата изглеждат като една цяла.

Височина:

За височината на вратата измерете разстоянието от тавана или стената (в зависимост от това, как планирате да монтирате) до пода. След това извадете минимум 3 см. Това се прави за Ваше удобство и щорите да не ви пречат при почистването на дома.
За височината на прозореца измерете разстоянието от тавана или стената (в зависимост от това, как планирате да монтирате), до перваза или до мястото където искате да стига щората.

под-ъгъл

Монтаж на щора под ъгъл:

Ширина:

За щора 1 измерете разстоянието от ъгъла до желаното от Вас място, после извадете 10 см за да получите реалната ширина на щората. По същия начин вземете размера и на щора 2.

Височина:

Ако желаете щорите да са до перваза на прозореца, премерете разстоянието от тавана или стената (в зависимост от това, как планирате да монтирате) до перваза и извадете 2 см. Това се прави с превантивна цел, понеже тавана може да е крив.
Ако желаете височината на щората да е до пода, моля извадете от разстоянието таван – под 3 см. Това се прави за Ваше удобство и щорите да не ви пречат при почистването на дома.