Инструкция за вземане на размери за роло фото щори

снемане-на-размери-руло-щори-монтаж-дограма

ВНИМАНИЕ: Много често се случва клиенти да разменят местата на ВИСОЧИНА и ШИРИНА при взимането на размери за щори роло. Имайки предвид, че нашите продукти се изработват по индивидуална поръчка, при подобна грешка щората Ви ще бъде неизползваема.

Монтаж на роло щора върху дограма:

Ширина:
За целта, моля премерете ширината на стъклото в горната, долната и средната му част с точност до мм. В случай, че има разлика, вземете най-високата стойност и прибавете към нея минимум 4 см. Това ще е ширината на плата на Вашата щора. Може да добавите по още 1-3 см за по-голямо покритие, но имайте предвид, че вала + конзолата са с 4,5 см по-широки от плата. Това означава, че трябва да има къде да монтирате конзолите. Също така, при увеличение на ширината на плата, е възможно той да опира в дръжката за отваряне на прозореца.

Височина:

За целта премерете височината на стъклото в лявата и в дясната страна на прозореца. В случай, че има разлика, вземете по-високата стойност и прибавете към нея 4 см. Това ще е габаритният размер на Вашата щора.

Управление на щората:

Вашата фото роло щора може да бъде с дясно или ляво управление. Ние препоръчваме то да е от страната на пантите за по-голямо удобство.

руло-монтаж-стена

Монтаж на стена или таван:

Ширина:
Премерете с точност до мм ширината на прозореца в горната и долната му част. Вземете по-голямата стойност и прибавете по 7 см от всяка страна за получаване на размера на плата. Имайте предвид, че ширината на щората е с 4,5 см по-дълга от ширината на плата и трябва да има къде да монтирате конзолите.

Височина:

За да вземете точните размери, премерете разстоянието от мястото на стената, където ще монтирате вала с конзолата, до перваза на прозореца и извадете 2 см. Ако нямате перваз, измерете до мястото до където искате да стига щората. Имайте предвид, че вала трябва да се монтира на поне 7 см над ръба на дограмата.

Управление на щората:

Вашата фото роло щора може да бъде с дясно или ляво управление.

ВАЖНО! При монтаж на роло щора на стена над отваряем прозорец или балконска врата, трябва да се прецени дали дръжката няма да опира в лата и да пречи на движението на щората.